Hendug bygger med kvalitet og erfaring

Vil du helst bruke lokale og erfarne handverkarar på ditt komande byggeprosjekt?
Skal du bygge hytte eller hus i laft, stavlaft eller bindingsverk?
Er det viktig for deg at prosjektet vert levert til avtalt tid, kvalitet og pris?
Vil du nytte eit lokalt byggefirma som også er der for deg etter at prosjektet er ferdig?
Ja, då må du ta kontakt med oss i Hendug

Kvifor velge Hendug?

Konkurransedyktig og punktleg

Hendug leverar tenester og produkt til avtalt tid, kvalitet og konkurransedyktig pris

Sertifisert og godkjent

Hendug har sertifiseringar og godkjenningar for å utføre prosjekta med riktig kompetanse og kvalitet jamfør norske lover, retningslinjer og standardar

Riktig verktøy og kunnskap

Hendug nyttar hensiktmessige og oppdaterte verktøy og fagfolk til dei ulike arbeidsoppgåvene i prosjekta

Lokal kunnskap og forankring

Hendug har lokal kunnskap og erfaring om geografi, klima og byggetradisjonar i Hallingdal, og nyttar lokal arbeidskraft og kortreiste råvarer når dette er mogleg

Gode samarbeidspartnarar

Hendug har over tid knytta til seg samarbeidspartnarar og leverandørar med riktig kvalitet på sine produkt og tenester

Godt arbeidsmiljø og stabil arbeidskraft

Hendug er eigd av dei tilsette og har ein stabil arbeidsstokk som også vil vera tilstades for kundane i framtida