Rimelige tomter sentralt på Ål

Skape ein ny heim for deg og familien? Bygge for ein trygg og god alderdom? Flytte ut i frå guterommet eller heim att til Hallingdal? Vil du bygge deg bustad sentralt på Ål i familievenlege omgivnader? Kataloghus, arkitektteikna hus eller hus i tømmer? Hendug kan tilby 15 sentrumsnære og byggeklare tomter i Haugen Tomtefelt. Bygg hus der det er godt å bu!

Haugen Tomtefelt logo

SENTRUMSNÆRT, TRYGT OG FAMILIEVENLEG

Sentrumsnære tomter for einebustader har vore mangelvare på Ål, men dette har Hendug bøta på ved å utvikle Haugen Tomtefelt.

Området høver godt for barnefamiliar som vil bygge sin fyrste bustad og godt vaksne som vil bygge bustad tilpassa endra behov. Tomtefeltet har god plassering ikkje langt unna Sundre og der det skjer på Ål, blant anna skuleområdet med sykkelpark og idrettshall, Ål Kulturhus og Hallingdal Feriepark. Samstundes ligg feltet i eit stille område tett på naturen med tilgang til skiløype, sykkel- og turstigar (mellom Elvelangs-prosjekt med oppstart i 2019), og elva med moglegheit for fiske, padling og badeplass.

Føringane som ligg i revidert kommunedelplan vil knyte Haugen Tomtefelt endå tettare til skuleområdet og Sundre. Gang- og sykkelveg gjennom eksisterande kulvert under jernbanen over til Hallingdal Feriepark og vidare over Riksveg 7 mot skula, vil gje ein kort og trygg skuleveg. Samanskøyting av Sutøyvegen og Strandalivegen vil korte ned vegen til Sundre for køyrande, og gangveg frå Hallingdal Feriepark til stasjonsbrua vil korte ned Sundre-turen for mjuke trafikantar.

Betra samferdsel aust- og vestover, regionale satsingar innan helse, beredskap og kultur, og at Ål er ei trygg kommune å bu i med sjukestugu, luftambulanse og satsing på velferdsteknologi, gjer det attraktivt å bygge og bu på Ål.

HAUGEN TOMTEFELT

Haugen Tomtefelt har 15 byggeklare bustadtomter: T3 – T18, T20 og T22.

Klikk på «kulene» for å få meir informasjon og pris på den enkelte tomta. I tillegg kjem omkostningar i følgje med tomtesalet, samt påkoplingsavgifter til Ål kommune.

Ta kontakt om du er interessert i å kjøpe eller reservere tomt, eller vil veta meir om feltet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Haugen Tomtefelt reguleringskart
1

T1 (trinn 2), Strandalivegen 39

Areal: 1,1 daa

Pris: x,-

LEDIG

2

T2 (trinn 2), Strandalivegen 47

Areal: 0,9

Pris: x,-

LEDIG

3

T3 (trinn 1), Embrikshaugen 7

Areal: 1,2 daa

Pris: 599.000,-

LEDIG

4

T4 (trinn 1), Embrikshaugen 5

Areal: 1,2 daa

Pris: 639.000,-

LEDIG

5

T5 (trinn 1), Embrikshaugen 26

Areal: 1,2 daa

Pris: 619.000,-

LEDIG

6

T6 (trinn 1), Embrikshaugen 24

Areal: 1 daa

Pris: 619.000,-

LEDIG

7

T7 (trinn 1), Embrikshaugen 22

Areal: 1 daa

Pris: 589.000,-

LEDIG

8

T8 (trinn 1), Embrikshaugen 20

Areal: 1 daa

SOLGT

9

T9 (trinn 1), Embrikshaugen 18

Areal: 1,2 daa

Pris: 559.000,- (må ha sokkel)

LEDIG

10

T10 (trinn 1), Embrikshaugen 16

Areal: 1,3 daa

Pris: 529.000,-

LEDIG

11

T11 (trinn 1), Embrikshaugen 14

Areal: 1,6 daa

SOLGT

12

T12 (trinn 1), Embrikshaugen 12

Areal: 1,7 daa

Pris: 649.000,-

13

T13 (trinn 1), Embrikshaugen 10

Areal: 1,4 daa

Pris: 629.000,-

LEDIG

14

T14 (trinn 1), Embrikshaugen 8

Areal: 1,2 daa

Pris: 624.000,-

LEDIG

15

T15 (trinn 1), Embrikshaugen 6

Areal: 1,2 daa

Pris: 624.000,-

LEDIG

16

T16 Fleirmannsbustader, Embrikshaugen 2 og 4

Areal: 2,7 daa

Pris: På førespørsel

18

T18 (trinn 1), Embrikshaugen 3

Areal: 1,2 daa

Pris: 599.000,-

LEDIG

19

T19 (trinn 2), Embrikshaugen 1

Areal: 1,3 daa

Pris: x,-

LEDIG

20

T20 (trinn 1), Hansebråtvegen 7

Areal: 1,6 daa

Pris: 619.000,-

LEDIG

21

T21 Fleirmannsbustader, Strandalivegen 59, 61, 63, 65 og 67

Pris: x,-

22

T22 (trinn 1)

Pris: 399.000,-

LEDIG