Hendug bygger med kvalitet og erfaring

Er det viktig for deg at det nye huset eller den nye hytta di vert levert til avtalt pris, tid og kvalitet?
Vil du nytte eit firma som har erfaring med å bygge unike hus og hytter, og som kan leie deg og prosjektet ditt trygt i mål?
Vil du helst bruke lokale handverkarar som også er der for deg etter at prosjektet er ferdig?
Ja, då må du ta kontakt med oss i Hendug

Kontakt Hendug

Hytter og hus Hendug bygger

Skal du bygge hytte eller hus i tømmer eller bindingsverk?
Har du teikningar av det du vil bygge eller vil du gjerne ha hjelp til dette?
Treng du hjelp til å bli leia gjennom alle beslutningar og valg som takast i prosjektet, samt få gode råd og innspel på kjøpet?
Ja, då må du ta kontakt med oss i Hendug

Kontakt Hendug

Me bygger hus og hytter slik kundane vil ha det og har eit breitt spekter av referanseprosjekt:

Kvifor velge Hendug?

Konkurransedyktig og punktleg

Hendug leverar tenester og produkt til avtalt tid, kvalitet og konkurransedyktig pris

Sertifisert og godkjent

Hendug har sertifiseringar og godkjenningar for å utføre prosjekta med riktig kompetanse og kvalitet jamfør norske lover, retningslinjer og standardar

Riktig verktøy og kunnskap

Hendug nyttar hensiktmessige og oppdaterte verktøy og fagfolk til dei ulike arbeidsoppgåvene i eit byggeprosjekt

Lokal kunnskap og forankring

Hendug har lokal kunnskap og erfaring om geografi, klima og byggetradisjonar i Hallingdal, og nyttar lokal arbeidskraft og kortreiste råvarer når det er hensiktsmessig

Gode samarbeidspartnarar

Hendug har over tid knytta til seg samarbeidspartnarar og leverandørar med riktig kvalitet og pris på sine produkt og tenester

Godt arbeidsmiljø og stabil arbeidskraft

Hendug er eigd av dei tilsette og har ein stabil arbeidsstokk som også vil vera tilstades for kundane i framtida