Om Hendug

Hendug tyder flink med hendene, praktisk, (nett)hendt, ein h- kar/ dame og Hendug sin visjon er:

Dei beste folka i Hallingdal til å bygge unikt, godt og framtidsretta

Me er sikker på at flinke tilsette og godt arbeidsmiljø gir gode faglege prestasjonar i form av prosjekt og leveransar, og gjennom dette kundar som får ei god oppleving, eit godt produkt og vert fornøgde.

Dei beste folka i Hallingdal til å bygge unikt, godt og framtidsretta

Historie

Hendug Bygg vart etablert i 2012 og er ein leiande aktør i byggebransjen i Hallingdal.

Tilsette

Hendug har tilsette med mykje erfaring og verdifull kompetanse.

Berekraft

Vi jobbar kontinuerleg med miljøforbetringar og grøn omstilling.

Sertifiseringar og godkjenningar

Vi tar omsyn til norske forskrifter og kvalitetstandardar.

Erfarne fagfolk

Hendug har naudsynt lokalkunnskap om klima, topografi og byggetradisjonar, samt nyttar kortreist og lokal arbeidskraft, råvarer og samarbeidspartnarar når det er mogleg og hensiktsmessig.

Med erfarne fagfolk har Hendug fokus på kvalitet og bygger anneks, hytter og hus i tømmer (laft/ stavlaft) og reisverk, og tilbyr sine tenester i heile Hallingdal; frå Flå til Hol.

Bli kjend med Hendug

Samarbeidspartnarar

Hallingsag AS Logo

Hallingsag AS

Monter Logo

Monter

Os Trekultur Logo

Os Trekultur

Ål i Hallingdal AS Logo

Ål Utvikling

Strai kjøkken Hallingdal

Systugu logo

Systugu