Tenester

Vil du nytte fagfolk som har lang erfaring med å bygge unike hus og hytter? Og lokale handverkarar som også er der for deg etter at prosjektet er ferdig?

Hendug bygger arkitektteikna hus og hytter i reisverk eller tømmer (laft/ stavlaft), restaurerer tømmerbygg, samt monterer innreiing som t.d. kjøkken, soverom og bad.

Hus på Ål Arkitekthagen

Arkitektteikna hus og hytter

Har du, eller arkitekten du har valt, teikna det unike huset eller hytta di, så vil Hendug gjerne vera med å bygge draumen din til verkelegheit.

Tømmerhytte Geilo arkitekt Fossland

Laft og tømmer

Hendug har ein eigen hall for produksjon av tømmerhytter og – hus i laft og stavlaft, eller kombinasjonar av desse tradisjonelle byggeformene, samt restaurering.

Restaurert loft

Restaurering

Hendug tek på seg restaurering av verneverdige og freda bygg i tømmer. Vurdering og prioritering av tiltaka vert gjort i samråd med eigar av bygget og evt Riksantikvaren når det gjeld freda bygg.

Kjøkken Os Trekultur

Serviceavdeling

Hendug har eiga serviceavdeling som kan hjelpe deg med montering av kjøkken, bad og anna innreiing, samt mindre tømrar- og rehabiliteringsoppdrag.