Tenester

Henduge og erfarne fagfolk vil hjelpe deg med alt i frå tilbygg og anneks til hytter og bustadhus i tømmer (laft/ stavlaft) og bindingsverk.

Hendug har lokal kunnskap og erfaring om topografi, klima og byggetradisjonar i Hallingdal, og nyttar lokal arbeidskraft og kortreiste råvarer når dette er mogleg.

Hendug har eigen produksjonshall på Ål, så i prosjekt der det er hensiktsmessig kan me produsere bygg i bindingsverk (elementproduksjon) og i tømmer (laft/ stavlaft) i hallen, for så å transportere og sette opp bygget der du vil ha det.

Har du eldre og/eller verneverdige bygg i tømmer, så har me erfarne laftarar som gjer restaureringsarbeid.

Hendug sine tenester er organisert i tre avdelingar:

Arkitektteikning kontoretI Hendug er me ikkje berre opptatt av kva me leverar, men også av korleis me leverar våre produkt og tenester. Du skal vera trygg på at me leverar til avtalt tid, kvalitet og konkurransedyktig pris.

For Hendug er det viktig at du som kunde har ei god oppleving frå fyrste møtet til oppdraget er ferdig, og deretter når bygget er tatt i bruk og skal haldast vedlike.

Du kan velge å bruke Hendug på delar av prosjektet, som rådgjevar eller koordinator, eller du kan få Hendug til å køyre og leie prosjektet frå fyrste spadetak til nøkkelen står i døra (totalentreprise).

Hendug har over tid knytta til seg dyktige samarbeidspartnarar og leverandørar med riktig kvalitet og pris på sine produkt og tenester, og som i fellesskap vil levere som avtalt med deg.

Kontakt Hendug