Referansar

Vil du ha dei beste lokale handverkarane til å bygge det unike huset eller hytta di i Hallingdal?

Hendug har lang og brei erfaring etter å ha bygd over 250 arkitektteikna hus og hytter, og under har me foto av nokre av desse prosjekta.

Me har eit stort og godt nettverk med dyktige arkitektar og interiørarkitektar som me har gjennomført prosjekt i lag med, så ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å sjå referanseprosjekt og få råd om kva for arkitektar som kan høve til å teikne hytta eller huset du vil bygge.