Ledige stillingar

Er du Hendug? Jobb med dei beste folka

Hendug tyder flink med hendene, praktisk, (nett)hendt ein h- kar/ dame og Hendug sin visjon er:
Dei beste folka i Hallingdal til å bygge unikt, godt og framtidsretta

Hendug er alltid på jakt etter nye, dyktige og trivelege medarbeidarar som kan auke kapasiteten vår og gjera Hendug sine tenester og produkt endå betre. Innleige kan også vera interessant for oss.

Dei beste folka i Hallingdal til å bygge unikt, godt og framtidsretta

Ledig stilling

Rekneskapsførar og personalmedarbeidar

Hendug søker etter ein ny kollega som kan ta seg av rekneskapen, praktisk personaloppfølging og kanskje noko til?

Ledig stilling

Erfaren tømrar / formann

Hendug skal gjennomføre mange spennande prosjekt i tida framover og er på jakt etter henduge og erfarne tømrarar/ formenn som kan styrke kapasiteten vår.

Ledig stilling

Laftar

Hendug skal gjennomføre fleire lafte- og restaureringsprosjekt i tida framover og er i beit for ein erfaren laftar som kan styrke kapasiteten vår.